Prelekcje, zajęcia, warsztaty

Oferta - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży

Dla nauczycieli:

 • „Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej”. (Aneta Krzyżelewska, Joanna Rucka)
 • „Uczeń z dysleksją rozwojową w szkole”. (Aneta Krzyżelewska)
 • „Agresja i przemoc w szkole”. (Joanna Rucka)
 • „Przemoc w rodzinie”. (Joanna Rucka)
 • „Problem stosowania narkotyków i dopalaczy  przez dzieci i młodzież”. (Joanna Rucka)
 • „Uczeń z problemami psychicznymi w szkole”. (Joanna Rucka)

Dla rodziców i opiekunów:

 • „Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? -Jak prowadzić obserwację własnego dziecka, gdzie szukać pomocy?” (prezentacja multimedialna dla rodziców – Halina Grudniewska, Małgorzata Kołpa)
 • „Mowa dziecka – ważnym elementem prawidłowego rozwoju dziecka, dojrzałości szkolnej”. (prezentacja multimedialna dla rodziców – Halina Grudniewska, Małgorzata Kołpa.
 • „Jak pracować z dzieckiem z dysleksją rozwojową w domu.” (Aneta Krzyżelewska)
 • „Narkotyki i dopalacze –zagrożenia dla dzieci i młodzieży.” (Joanna Rucka)
 • „Komputer, Internet i telefon – dobrodziejstwo czy zagrożenie.” (Joanna Rucka)
 • „Wspomaganie rozwoju małego dziecka.” ( Aneta Krzyżelewska, Joanna Rucka)
 • „Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców nastolatków.” (cykl zajęć o charakterze  wykładowo- warsztatowym; Aneta Krzyżelewska, Joanna Rucka)

Dla dzieci:

 • „Czerwony balonik, który nie pęka.” – zajęcia dla dzieci przedszkolnych o wyrażaniu złości i innych emocji w sposób akceptowany społecznie.
  (Ewa Strzyżewska, Anna Piekarska) – 5 h