Opieka nad placówkami

Filia w Dobrzejewicach

Zespół: Danuta Manelska, Joanna Ramlau

 SZKOŁY PODSTAWOWE

 • Szkoła Podstawowa w Łążynie II, Mikołaja Kopernika     87 – 123, Dobrzejewice
 • Szkoła Podstawowa w Osieku n/Wisłą, mjr. H. Sucharskiego ul. Leśna 1,87 – 125 Osiek n/Wisłą
 • Szkoła Podstawowa w Makowiskach, Makowiska 23 A, 87 – 632 Osówka
 • Szkoła Podstawowa w Mazowszu, im. mjr. Henryka Sucharskiego,  87 – 640 Czernikowo
 • Szkoła Podstawowa w Obrowie, im. Jana Pawła II, 87 – 126 Obrowo

PRZEDSZKOLA

 • Małe Przedszkole w Skrzypkowie, Skrzypkowo 41, 87 – 126 Obrowo
 • Małe Przedszkole w Obrowie, Aleja Lipowa 39, 87 – 126 Obrowo
 • Przedszkole Za Jordanem, Kawęczyn 101, 87 – 126 Obrowo
 • Przedszkole Samorządowe w Osieku n/Wisłą, ul. Leśna 2, 87 – 125 Osiek n/Wisłą

 

Zespół: Ewa Górska, Agata Jasińska

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • Szkoła Podstawowa w Osówce , im. Tony Halika, Osówka 44,  87 – 632 Osówka
 • Szkoła Podstawowa w Steklinie, im. Henryka Sienkiewicza, 87 – 640 Czernikowo
 • Szkoła Podstawowa w Brzozówce, im. Janusza Korczaka, ul. Szkolna 38, 87 – 123 Dobrzejewice
 • Szkoła Podstawowa w Zębowie, Zębowo 59, 87 – 126 Obrowo
 • Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach, im. gen J.H. Dąbrowskiego, Dobrzejewice 57 B, 87 – 123 Dobrzejewice
 • Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach, im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Dobrzejewice 57 B, 87 – 123 Dobrzejewice

PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole Samorządowe w Brzozówce, 87 – 123 Dobrzejewice
 • Przedszkole Niepubliczne w Głogowie, „U Jasia i Agatki”, ul. Młodzieżowa 28 A, 87 – 123 Dobrzejewice
 • Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Szembekowo, ul. Bajkowa 25, 87 – 123 Dobrzejewice
 • Publiczne Przedszkole w Dobrzejewicach, 87 – 123 Dobrzejewice

 

Opieka wspólna zespołów diagnozujących nad placówkami 

 • Szkoła Podstawowa w Czernikowie, im. K.K. Baczyńskiego, 87 – 640 Czernikowo
 • Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia, w Czernikowie, m. Mikołaja Kopernika, ul. Gimnazjalna 1, 87 – 640 Czernikowo
 • Publiczne Przedszkole w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 87 – 640 Czernikowo
 • Niepubliczne Przedszkole w Czernikowie, „Słoneczko”, ul. Cicha 10, 87 – 640 Czernikowo