Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie w Chełmży przy ul. Św. Jana 18, przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży w każdy czwartek w godzinach 13:00 – 16:00 oraz przez pracownika administracyjnego w każdy wtorek w godzinach 10:00 – 17:00.