Menu Zamknij

Pracownicy

Nasza kadra:

Pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach

 

·        mgr Małgorzata Domalska – dyrektor Poradni, pedagog << kliknij aby wyświetlić referencje

 

·        mgr Katarzyna Kosińska – wicedyrektor Poradni, pedagog  << kliknij aby wyświetlić referencje

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży:

·          mgr Anna Piekarska – psycholog  << kliknij aby wyświetlić referencje

·          mgr Ewa Strzyżewska – pedagog  << kliknij aby wyświetlić referencje

·          mgr Joanna Rucka – psycholog  << kliknij aby wyświetlić referencje

·          mgr Aneta Krzyżelewska – pedagog  << kliknij aby wyświetlić referencje

·          mgr Halina Grudniewska – logopeda  << kliknij aby wyświetlić referencje

·          mgr Małgorzata Kołpa – logopeda  << kliknij aby wyświetlić referencje

·          Jacek Żyrkowski – lekarz  << kliknij aby wyświetlić referencje

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach:

·          mgr Katarzyna Kosińska – pedagog  << kliknij aby wyświetlić referencje

·         mgr Agnieszka Kukuła – pedagog

·          mgr Ewa Górska – pedagog  << kliknij aby wyświetlić referencje

·          mgr Agata Jasińska – psycholog  << kliknij aby wyświetlić referencje

·          mgr Joanna Ramlau – psycholog  << kliknij aby wyświetlić referencje

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży Oddział w Grębocinie:

      ·          mgr Agnieszka Krasecka – pedagog, logopeda  << kliknij aby wyświetlić referencje

      ·          mgr Luiza Bożek – psycholog  << kliknij aby wyświetlić referencje

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży Oddział w Złejwsi Wielkiej i Małej Nieszawce:

       ·         mgr Aneta Walczak – Urbańska – pedagog   << kliknij aby wyświetlić referencje

       ·         mgr Monika Kiliańska – Szok – psycholog   << kliknij aby wyświetlić referencje

mgr Małgorzata Domalska – dyrektor Poradni, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, trener EEG – biofeedback - I stopień

mgr Katarzyna Kosińska – wicedyrektor Poradni, pedagog, oligofrenopedagog; terapeuta zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i elementami integracji sensorycznej;

mgr Anna Piekarska - psycholog; specjalista zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami; specjalista psychoterapii poznawczo – behawioralnej, studia podyplomowe z zakresu Edukacji i wspierania rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami
(w trakcie);

mgr Ewa Strzyżewska - pedagog, terapeuta zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, terapeuta Integracji Sensorycznej;

mgr Joanna Rucka - psycholog, specjalista psychologii klinicznej, oligofrenopedagog, specjalista terapii uzależnień, mediator, trener;

mgr Aneta Krzyżelewska - pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, terapeuta zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, trener;

mgr Halina Grudniewska - logopeda, surdologopeda, neurologopeda, Certyfikat PZL, trener EEG – biofeedback - II stopień;

mgr Małgorzata Kołpa - logopeda, oligofrenopedagog, Certyfikat PZL, trener EEG – biofeedback - II stopień; specjalista zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami, studia podyplomowe z zakresu Edukacji i wspierania rozwoju dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami (w trakcie);

Jacek Żyrkowski - lekarz

mgr Katarzyna Kosińska - pedagog, oligofrenopedagog; terapeuta zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i elementami integracji sensorycznej;

mgr Ewa Górska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, doradca zawodowy, mediator, specjalista diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu;

mgr Agata Jasińska – psycholog, studia podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki (w trakcie);

mgr Joanna Ramlau - psycholog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania oraz Edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju;

mgr Agnieszka Krasecka – pedagog, logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, trener EEG – biofeedback - I stopień;

mgr Luiza Bożek – psycholog, socjoterapeuta, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnościami;

mgr Aneta Walczak – Urbańska – pedagog, socjoterapeuta, terapeuta zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, specjalista w pracy z dziećmi z FAS i FASD, mediator;

mgr Monika Kiliańska - Szok – psycholog, studia podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki;