Prelekcje, zajęcia, warsztaty

Oferta - Oddział w Złejwsi Wielkiej i w Małej Nieszawce

 Dla nauczycieli:

  • „Wsparcie w analizie orzeczeń, konstruowaniu IPET-ów oraz przygotowaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.” (pedagog)
  • „Współpraca w budowaniu strategii pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania.” (pedagog)

Dla rodziców:

  • „Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców.” (pedagog i psycholog)
  • „Psychoedukacja i wsparcie indywidualne w sprawach związanych z różnymi trudnościami przeżywanymi przez dzieci i rodziny.” (pedagog lub psycholog)
  • „Jak wspierać dzieci w trudnościach emocjonalnych metodą samoregulacji Self Reg – warsztaty” (psycholog)
  • „Wsparcie dla rodziców z dziećmi z RAD, FAS, FASD.” (pedagog)

Dla uczniów:

  • „Zajęcia terapeutyczne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.” (zajęcia prowadzone indywidualnie i grupowo, pedagog lub psycholog)
  • „Trening pewności siebie z elementami asertywności.” (pedagog lub psycholog)
  • „Warsztaty grupowe o rozpoznawaniu emocji i radzeniu sobie z nimi na co dzień.”(pedagog lub psycholog)