Informacje dla rodziców

Badanie psychologiczno-pedagogiczne

Na wyznaczone badanie w poradni należy przynieść:

  • zeszyty przedmiotowe (aktualne i z klas wcześniejszych),
  • świadectwa szkolne (z klas I-III i ostatnie, o ile wcześniej nie były przedłożone),
  • ćwiczenia wykonywane w ramach pracy samokształceniowej (jeśli były zalecone w poprzednio wydanej opinii),
  • zaświadczenie lekarskie (jeśli zachodzi taka potrzeba),

 

Na badanie dziecko powinno przyjść:

  • zdrowe,
  • wypoczęte, wyspane,
  • najedzone i zaopatrzone w drugie śniadanie,

 

Przewidywany czas badania ok. 3 godz.

 

W razie choroby dziecka należy powiadomić wcześniej poradnię w celu wyznaczenia nowego terminu.