Filia w Dobrzejewichach:

ul. Dobrzejewice 62D, 87-123  Dobrzejewice

tel. 609 461 548

e-mail: sekretariat.dobrzejewice@poradnia-chelmza.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek: 7:30  – 15:30;

pracownik administracyjny:
Anna Marciniak – st. ref. administracyjny.

Oddział w Małej Nieszawce:

Oddział w Małej Nieszawce obsługuje Filia Poradni w Dobrzejewicach

ul. Dobrzejewice 62D, 87-123  Dobrzejewice

tel. 609 461 548

e-mail: sekretariat.dobrzejewice@poradnia-chelmza.pl

godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – piątek: 7:30  – 15:30;

pracownik administracyjny:
Anna Marciniak – st. ref. administracyjny

Oddział w Złejwsi Wielkiej:

ul. Siemoń 89A (Szkoła Podstawowa w Siemoniu), 87-133 Siemoń

tel. 607 901 239 

e-mail: sekretariat.zlawies@poradnia-chelmza.pl

godziny pracy poradni:

poniedziałek 7:30 – 15:30

wtorek 8:00 – 12:00

środa 7:30 – 16:30

czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:00 – 15:00

pracownik administracyjny:
Katarzyna Hadryś – st. ref. administracyjny

Oddział w Grębocinie:

ul. Szkolna 4 (budynek Szkoły Podstawowej), 87-122 Grębocin

tel. 603 187 637

e-mail: sekretariat.grebocin@poradnia-chelmza.pl

godziny pracy poradni:

poniedziałek – środa 7:30  – 16:00

czwartek 7:30 – 15:30

piątek 7:30- 14:00

pracownik administracyjny:
Aleksandra Łukaszewska – referent administracyjny