Prelekcje, zajęcia, warsztaty

Oferta - Oddział w Grębocinie

Dla nauczycieli oraz rodziców i opiekunów:

  • „Kary i nagrody w wychowaniu” (prezentacja i prelekcja w odniesieniu do dzieci młodszych – Luiza Bożek)
  • „Czy moje dziecko jest nadpobudliwe?” (prezentacja i prelekcja w odniesieniu do dzieci młodszych – Luiza Bożek)
  • „Problemy okresu adolescencji” (prezentacja i prelekcja w odniesieniu do dzieci starszych – Luiza Bożek)

 

Dla nauczycieli, rodziców i opiekunów oraz uczniów:

  • „Usprawnianie umiejętności komunikacyjnych” ( zajęcia warsztatowe – Luiza Bożek)
  • „Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem” (zajęcia warsztatowe, program autorski – Luiza Bożek).