Informacje dla rodziców

Terapia biofeedback

Zasady uczestnictwa w terapii metodą EEG-Biofeedback w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży.

Warunkiem zakwalifikowania do terapii jest dostarczenie wyniku badania EEG ( z opisem lekarza neurologa) oraz dokumentacji medycznej z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko taką posiada.

Wskazania do podjęcia terapii:

 • zaburzenia procesu uczenia
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • stany lękowe, depresje
 • zaburzenia pamięci, koncentracji
 • stany przewlekłego stresu
 • trema
 • agresja, apatia, obniżony nastrój
 1. Dziecko musi posiadać aktualną diagnozę psychologiczną z zaleceniem terapii Biofeedback.
 2. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka na zajęcia metodą Biofeedback muszą złożyć w sekretariacie Poradni:                                                                                      – pisemną zgodę lekarza neurologa z informację, że nie widzi przeciwwskazań do treningu metodą EEG Biofeedback
  – wypełnioną kartę zgłoszenia
 3. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na zajęcia zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.
 4. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 6 roku życia pod warunkiem umiejętności współpracy w zakresie EEG Biofeedback, o czym decyduje terapeuta.
 5. Przed rozpoczęciem terapii terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicami dziecka.
 6. Treningi odbywają się raz w tygodniu.
 7. Czas trwania poszczególnych treningów ustala się w zależności od problemu i wieku pacjenta.
 8. Dziecko powinno być wyspane, syte i wypoczęte co jest warunkiem skuteczności treningu.
 9. We włosach nie może być metalowych spinek, ozdób, a w uszach kolczyków.
 10. Na zajęcia należy przynosić wodę mineralną niegazowaną.
 11. Telefon komórkowy należy wyłączyć i odłożyć.
 12. Włosy i skóra głowy muszą być czyste.
 13. Ze względów higienicznych, nie przeprowadza się treningów w przypadku widocznych objawów infekcji.
 14. Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na terapii przed zajęciami.
 15. Dwie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oznaczają zakończenie terapii.
 16. O przyjęciu na zajęcia decydują terapeuci po analizie dokumentacji dostarczonej do sekretariatu Poradni.