Menu Zamknij

Zadania poradni

Do zadań Poradni należy:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli                  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w  zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych