Menu Zamknij

W trosce o mowę dziecka

 

Rodzice dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym często zastanawiają się czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy jest opóźniony.
Żeby to sprawdzić prześledźmy jakie są okresy kształtowania się mowy i w przypadku jakich nieprawidłowości udać się do specjalisty.Powstawanie poszczególnych głosek w procesie rozwoju mowy dziecka

wiek dziecka artykulacja głosek udaj się do specjalisty jeśli dziecko:
pierwsze miesiące życia głużenie: powstają przypadkowe dźwięki. – ma kłopoty ze ssaniem, a po 6 miesiącu z jedzeniem z łyżeczki
– nie reaguje na dźwięki otoczenia
– ma wady anatomiczne jamy ustnej, gardła
– pod koniec pierwszego roku życia nie gaworzy, nie rozumie prostych poleceń
– ma dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa lub inne zaburzenia utrudniające rozwój mowy
ok.6 miesiąca życia gaworzenie-powtarzanie usłyszanych dźwięków
1-2 rok życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba.
Dziecko wymawia samogłoski: a, o, u, y, i, e oraz spółgłoski: p, pi, b, bi, m, mi ,d, t, n
– w wieku 18 miesięcy mówi kilka słów
– późno siada, chodzi
– nadal korzysta ze smoczka i pije z butelki
– ma głos o silnym zabarwieniu nosowym – słabo słyszy
2-3 rok życia pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski: ą, ę i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz
4-5 rok życia pojawia się głoska r , czasem głoski sz, ż, cz, dż – mało mówi
– mówi na wydechu
– oddycha ustami zamiast nosem
– ma wadę zgryzu
– jąka się
– ma niewyraźną mowę
– podczas mówienia wsuwa język pomiędzy zęby
– zamiast k, g mówi k, t
5-6 rok życia utrwalone są głoski: sz, ż, cz, dż
7 rok życia opanowana jest technika mówienia

Rodzicu! aby rozwój mowy twojego dziecka przebiegał prawidłowo należy:

– Jak najwcześniej nazywać wszystkie przedmioty, które są w otoczeniu dziecka.
– Jak najwcześniej zainteresować dziecko różnymi odgłosami.
– Zachęcać dziecko do mówienia, nawet jeśli mowa jest zaburzona.
– Powstrzymać się od uwag krytycznych na temat niedoskonałości mowy.
– Mówić do dziecka poprawnie pod względem gramatycznym, unikać spieszczeń.
– Słuchać co dziecko do nas mówi, ponieważ chętnie słuchane – chętnie mówi..
– Nie przestawiać dziecka leworęcznego na rękę prawą bez konsultacji z psychologiem.
– Uważnie obserwować proces kształtowania i rozwoju mowy dziecka, ze zwróceniem uwagi na stan uzębienia i zgryz.
– W przypadku nieprawidłowości w mówieniu skontaktować się ze specjalistą.
– Pamiętać, iż terapia logopedyczna nie polega tylko na przychodzeniu do logopedy, konieczne jest systematyczne i staranne wykonywanie w domu zalecanych przez terapeutę ćwiczeń.

Bibligrafia:

1.Elżbieta Maria Minczakiewicz: ,,Mowa-Rozwój-Zaburzenia-Terapia”, WSP Kraków; 1997
2.Małgorzata Dembińska: ,,Domowe zabawy logopedyczne”, WsiP; Warszawa 1994
3. Ewa Spałek, Celina Piechowicz-Kułakowska: ,,Jak pomóc dziecku z wadą wymowy”; IMPULS;1996

Małgorzata Kołpa – logopeda