Poradnia w Chełmży:

 

1.     mgr Małgorzata Domalskadyrektor Poradni, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta EEG-Biofeedback

2.     mgr Halina Grudniewska- logopeda, surdologopeda, neurologopeda, certyfikat PZL, terapeuta EEG- Biofeedback –II stopień

3.     mgr Małgorzata Kołpa - logopeda, oligofrenopedagog, certyfikat PZL, terapeuta EEG- Biofeedback –II stopień

4.     mgr Aneta Krzyżalewska –pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, terapeuta zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

5.     mgr Ewa Ładysz -psycholog, tyflopedagog, specjalista terapii rodzinnej

6.     mgr Joanna Rucka -psycholog, oligofrenopedagog, specjalista terapii uzależnień, I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej, mediator

7.     mgr Ewa Strzyżewska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

8.     mgr Ewa Wróblewska-psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny

9.     Jacek Żyrkowski -lekarz konsultant

10.Katarzyna Hadryś -starszy referent administracyjny

11.Anita Więcławska - referent administracyjny

12.Elżbieta Woźniak -pracownik obsługiFilia w Dobrzejewicach:

 

1.     mgr Katarzyna Kosińska - kierownik Filii, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i elementami integracji sensorycznej

2.     mgr Katarzyna Lewalska -psycholog, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania , edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

3.     mgr Agnieszka Krasecka –pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikat PZL, terapeuta EEG- Biofeedback –I topień

4.     Anna Marciniak -referent administracyjny

 

 

Oddział w Grębocinie:

 

1.     mgr Danuta Manelska – pedagog, terapeuta EEG- Biofeedback –I stopień

2.     mgr Anna Piekarska –psycholog, specjalista terapii systemowej poznawczo-behawioralnej

3.     Jagoda Jabłońska – referent administracyjny

 

 

 Oddziały w Złejwsi Wielkiej i Małej Nieszawce:

 

 

1.     mgr Aneta Walczak-Urbańska - pedagog, socjoterapeuta

2.     mgr Joanna Popławska – psycholog, oligofrenopedagog, specjalista psychoterapii poznawczo-behawioralnej

3.     Kinga Lewandowska – referent administracyjny