Pracownicy Poradni:

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach

Dyrektor

mgr Małgorzata Domalska

- pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, trener EEG – biofeedback - I stopień

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży:

1.      mgr Anna Piekarska - psycholog; specjalista psychoterapii poznawczo -behawioralnej; wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami;

2.      mgr Ewa Strzyżewska - pedagog, terapeuta zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i Integracji Sensorycznej;

3.      mgr Joanna Rucka - psycholog, oligofrenopedagog, specjalista terapii uzależnień, I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej;

4.      mgr Aneta Krzyżelewska – pedagog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, terapeuta zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

5.      mgr Halina Grudniewska - logopeda, surdologopeda, neurologopeda, Certyfikat PZL, trener EEG – biofeedback - II stopień;

6.      mgr Małgorzata Kołpa - logopeda, oligofrenopedagog, certyfikat PZL, trener EEG – biofeedback - II stopień; wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami;

7.      Jacek Żyrkowski –lekarz;

8.      Katarzyna Hadryś - starszy referent administracyjny;

9.      Anita Więcławska - referent administracyjny;

10.  Elżbieta Woźniak - pracownik obsługi.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach:

1.      mgr Katarzyna Kosińska – wicedyrektor, pedagog, oligofrenopedagog; terapeuta zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i elementami integracji sensorycznej;

2.      mgr Alicja Rawinis-Tomaszewska – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny;

3.      mgr Agnieszka Krasecka – pedagog, logopeda, neurologopeda, trener EEG –biofeedback - I stopień;

4.      Anna Marciniak - referent administracyjny. 

Oddział w Grębocinie

1.      mgr Danuta Manelska - pedagog, terapeuta zajęć korekcyjno - kompensacyjnych; trener EEG – biofeedback - I stopień;

2.      mgr Luiza Bożek – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapia systemowa indywidualna i rodzin;

3.      Monika Kamińska - referent administracyjny.

Oddział w Złejwsi Wielkiej i Małej Nieszawce

1.      mgr Aneta Walczak – Urbańska – pedagog, socjoterapeuta; wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami;

2.      mgr Joanna Popławska - psycholog; tyflopedagog, surdopedagog;

3.      Kinga Zamorowska - referent administracyjny.