Z dniem 01.09.2016r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży

swoim działaniem obejmuje nowe gminy:

Gminę Lubicz, Gminę Zawieś Wielka

i Wielka Nieszawka.

 

 

,,Nie myśl o tym, czego ci brak, lepiej pomyśl o tym,
co możesz zrobić z tym, co masz''.

 

Ernest Hemingway

 

Opis: C:\temp\img\img2.JPG

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Chełmży
ul. Św. Jana 18
tel. 56 6756727 / fax 56 6756727
e-mail-porpsych@wp.pl

Opis: C:\temp\img\img3.JPG

Opis: C:\temp\img\img5.JPGFilia Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Dobrzejewicach
tel. 56 6786462 / fax 56 6786462

 

Oddział w Grębocinie

tel. 56 6224565

 

Oddział w Złejwsi Wielkiej

tel. 56 6767771

 

Oddział w Małej Nieszawie

tel. 56 6781219

 

TELEFON ZAUFANIA

 

0801-112-102

 

(Wtorki, środy, czwartki: 16.00 - 18.00)

Poradnia jest publiczną placówką oświatową.
Profesjonalna pomoc psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i lekarza-konsultanta
w zakresie diagnozy, terapii, profilaktyki, poradnictwa dla rodziców, dzieci i młodzieży.
Pomocy udzielamy nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Opis: C:\temp\img\img1.JPG      Opis: C:\temp\img\img4.JPG      Opis: C:\temp\img\img6.JPG