Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chełmży
rok szkolny 2017/2018

 

1. Problemy nadpobudliwości u dzieci i jak pracować z dziećmi nadpobudliwymi (dla rodziców i nauczycieli) - Ewa Ładysz.

2. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? -jak prowadzić obserwację własnego dziecka, gdzie szukać pomocy ( prezentacja multimedialna dla rodziców) -Halina Grudniewska, Małgorzata Kołpa

3. Mowa dziecka - ważnym elementem prawidłowego rozwoju dziecka, dojrzałości szkolnej (prezentacja multimedialna dla rodziców) - Halina Grudniewska, Małgorzata Kołpa.

4. Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli. -dla nauczycieli -Joanna Rucka.

5. Jak rozpoznać, że moje dziecko sięga po narkotyki? - warsztat dla rodziców - Joanna Rucka.

6. Przemoc w rodzinie -zajęcia dla nauczycieli - Joanna Rucka.

7. Zły dotyk -warsztaty dla małych dzieci - Ewa Ładysz.

8. Prezentacja ćwiczeń wspomagających efekty uczenia (rodzice). - Ewa Strzyżewska

9. Nowe zagrożenia -dopalacze. (rodzice, nauczyciele) -Joanna Rucka

10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych. (nauczyciele). Małgorzata Domalska

11.Jak uczyć się szybko i skutecznie? -warsztaty dla uczniów (szkoła podstawowa kl. IV-VI i gimnazjum)- Ewa Strzyżewska

12. Motywowanie ucznia do nauki - szkolenie dla rodziców - Joanna Rucka

 

Filia Dobrzejewice

 

 1. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? - jak prowadzić obserwację własnego dziecka, gdzie szukać pomocy (dla rodziców).
 2. Co powinni wiedzieć rodzice na temat agresji i przemocy, aby wspierać swoje dziecko?
 3. Jak pracować z dzieckiem z dysleksją w domu. (warsztat dla rodziców).
 4. Skala Ryzyka Dysleksji - pierwsze symptomy dysleksji, jak prowadzić badania - dla nauczycieli (gł. kl. "O" i 1 - 3).
 5. Profilaktyka logopedyczna dla rodziców oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.
 6. Jak skutecznie przeciwdziałać agresji w szkole (dla nauczycieli i rodziców).
 7. Jak pomóc rodzicom kochanego, ale nieznośnego dziecka - problemy wychowawcze dzieci w różnym wieku i sposoby ich rozwiązywania.
 8. Profilaktyka rozwoju mowy.
 9. Prawidłowości rozwojowe i poradnictwo wychowawcze - porady praktyczne (dla rodziców).
 10. Warsztatowe zajęcia integracyjne, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (dla dzieci).

Oddział Zławieś Wielka i Mała Nieszawka:

 1. Cykl zajęć warsztatowych dla dzieci klas I-III ,,Ja i moje uczucia” 5 X 45 min.: Pani Radość, Wujek Smutek, Kumpel Strach, Koleżanka Odwaga, Gniewny Gniewko, Spokojny Stanisław.
 2. Zajęcia pozytywnego myślenia ,,Szklanka jest do połowy pełna”!  (klasy IV-VI -45 min.)
 3. Techniki relaksacyjne dla dzieci – zajęcia 45 min. Klasy I-IV. / Dla rodziców.
 4. Zajęcia warsztatowe ,, Jak się uczyć, aby się nauczyć?” –rozwijanie umiejętności uczenia się – 2 X 45 min . klasy IV –III Gim.
 5. Komunikacja interpersonalna – klasy IV- III Gim.
 6. Motywowanie dziecka do pracy –cykl spotkań dla rodziców – warsztaty, 6 x 1,5 godz. ( w ramach Szkoły dla Rodziców).
 7. Rusz głową – zajęcia myślenia twórczego –klasy VI –III Gim.
 8. Badania przesiewowe pod kątem zdolności –klasy III SP.

 

Oddział Grębocin:

 

 1. Prezentacja ćwiczeń wspomagających efekty uczenia (rodzice).
 2. Jak uczyć się szybko i skutecznie? – warsztaty dla dla uczniów (szkoła podstawowa –klasy IV –VI i Gimnazjum.                         

     3.Motywowanie ucznia do nauki –szkolenie dla rodziców.

 

Szkoły, które są zainteresowane ofertą naszej placówki proszone są o zgłaszanie swoich zapotrzebowań dotyczących szkoleń do końca października br. celem ustalenia harmonogramu spotkań.