Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Chełmży 
rok szkolny 2018/2019

Dla nauczycieli:

1.    Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Aneta Krzyżelewska, Joanna Rucka)

2.    Uczeń z dysleksją rozwojową w szkole. (Aneta Krzyżelewska)

3.    Agresja i przemoc w szkole. (Joanna Rucka)

4.    Przemoc w rodzinie. (Joanna Rucka)

5.    Problem stosowania narkotyków i dopalaczy  przez dzieci i młodzież. (Joanna Rucka)

6.    Uczeń z problemami psychicznymi w szkole. (Joanna Rucka)

7.    Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole. (Anna Piekarska)

8.     „Czerwony balonik, który nie pęka.” – zajęcia dla dzieci przedszkolnych o wyrażaniu złości w sposób akceptowany społecznie. (Anna Piekarska) 

9.    Dostosowanie wymagań edukacyjnych. (Małgorzata Domalska)

 

Dla rodziców i opiekunów:

1.    Jak pracować z dzieckiem z dysleksją rozwojową w domu. (Aneta Krzyżelewska)

2.    Narkotyki i dopalacze –zagrożenia dla dzieci i młodzieży. (Joanna Rucka)

3.    Komputer, Internet i telefon – dobrodziejstwo czy zagrożenie. (Joanna Rucka)

4.    Wspomaganie rozwoju małego dziecka. ( Aneta Krzyżelewska, Joanna Rucka)

5.    Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. (cykl zajęć o charakterze  warsztatowym; Aneta Krzyżelewska, Joanna Rucka)

6.    Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców nastolatków. (cykl zajęć o charakterze  wykładowo- warsztatowym; Aneta Krzyżelewska, Joanna Rucka)

 1. „Zamiast klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice." (cykl zajęć o charakterze  warsztatowym) -  Anna Piekarska

8.    Spotkania psychoedukacyjne, konsultacje dla rodziców dotyczące rozwoju małego dziecka. – Anna Piekarska

9.    Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? -jak prowadzić obserwację własnego dziecka, gdzie szukać pomocy ( prezentacja multimedialna dla rodziców) - Halina Grudniewska, Małgorzata Kołpa

10. Mowa dziecka - ważnym elementem prawidłowego rozwoju dziecka, dojrzałości szkolnej (prezentacja multimedialna dla rodziców) - Halina Grudniewska, Małgorzata Kołpa.

11. Jak wspierać rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej w warunkach domowych? – warsztaty doskonalące kompetencje rodzicielskie - Ewa Strzyżewska

 

Dla dzieci:

 1. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. (cykl 5 zajęć o charakterze warsztatowym) – Anna Piekarska

 

 

 

Filia Dobrzejewice

 

 1. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? - jak prowadzić obserwację własnego dziecka, gdzie szukać pomocy (dla rodziców).
 2. Co powinni wiedzieć rodzice na temat agresji i przemocy, aby wspierać swoje dziecko?
 3. Jak pracować z dzieckiem z dysleksją w domu. (warsztat dla rodziców).
 4. Skala Ryzyka Dysleksji - pierwsze symptomy dysleksji, jak prowadzić badania - dla nauczycieli (gł. kl. "O" i 1 - 3).
 5. Profilaktyka logopedyczna dla rodziców oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.
 6. Jak skutecznie przeciwdziałać agresji w szkole (dla nauczycieli i rodziców).
 7. Jak pomóc rodzicom kochanego, ale nieznośnego dziecka - problemy wychowawcze dzieci w różnym wieku i sposoby ich rozwiązywania.
 8. Profilaktyka rozwoju mowy.
 9. Prawidłowości rozwojowe i poradnictwo wychowawcze - porady praktyczne (dla rodziców).
 10. Warsztatowe zajęcia integracyjne, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (dla dzieci).

 

Oddział Zławieś Wielka i Mała Nieszawka:

 

 1. Psychoedukacja dotycząca emocji (radość, smutek, strach, złość) – kl. I-III SP (Joanna Popławska)
 2. Techniki rozładowania napięcia – kl. IV SP (Joanna Popławska)
 3. Spotkania wspierające dla nauczycieli dzieci z mutyzmem wybiórczym. (Joanna Popławska)
 4. Trening pewności siebie -  uczniowie klas IV – VIII SP (Aneta Walczak-Urbańska)
 5. Trening umiejętności społecznych  - uczniowie klas I – VI SP(Aneta Walczak-Urbańska)
 6. Spotkania, warsztaty dla nauczycieli dotyczące dostosowania do możliwości psychofizycznych dziecka oraz komunikacji w relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel-rodzic. (Aneta Walczak-Urbańska)

 

 

Oddział Grębocin:

1.  Czy moje dziecko jest nadpobudliwe? –prezentacja dla rodziców dzieci klas 0-3 –Luiza Bożek

2.  Kary i nagrody w wychowaniu –prezentacja dla rodziców klas 0-5 – Luiza Bożek

3.  Być rodzicem czy przyjacielem? –warsztaty dla rodziców  -Luiza Bożek

4.  Problemy okresu dojrzewania – prezentacja dla rodziców i nauczycieli uczniów starszych (12+). Luiza Bożek

5.  Zagrożenia związane z internetem. –prezentacja dla rodziców i nauczycieli. Luiza Bożek

 

 

Placówki, które są zainteresowane ofertą naszej placówki proszone są o zgłaszanie swoich zapotrzebowań dotyczących szkoleń do końca listopada br. celem ustalenia harmonogramu spotkań.