www.reedukacja.prv.pl
Strona adresowana dla rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

www.adhd.info.pl
Strona adresowa dla rodziców, nauczycieli, dzieci z zaburzeniami zachowania

www.dysleksja.pl
Strona adresowa dla rodziców, nauczycieli oraz osób z dysleksją

www.kinezjologia.win.pl
Strona adresowa dotycząca gimnastyki mózgu

www.edu.org
Strona adresowa dla młodzieży dotycząca dalszej drogi kształcenia

www.men.gov.pl
Strona adresowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl
Strona adresowa Kuratorium Oświaty

www.cke.edu.pl
Strona adresowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.oke.gda.pl
Strona adresowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnejw Gdańsku

www.oswiata.org.pl
Strona adresowa dla nauczycieli

www.cke.perspektywy.pl
Strona adresowa dotycząca kierunków studiów

www.ore.edu.pl
Oœrodek Rozwoju Edukacji