Menu Zamknij

Jak zapobiegać uzależnieniu od nowoczesnych mediów u dzieci i młodzieży?

Najważniejsze zasady postępowania rodziców wobec dzieci

 • Konsekwentnie stosować zasadę: najpierw obowiązki – potem komputer, telefon komórkowy, smartfon czy telewizor.
 • Bezwzględnie ograniczyć czas spędzany przy komputerze, telefonie, smartfonie do 1-2 godzin dziennie (zależnie od wieku).
 • Robić częste przerwy w czasie korzystania z  komputera/laptopa/tabletu  (najlepiej co pół godziny).
 • Oferować inne, atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu.
 • Pomocne będzie opracowanie wspólnie z innymi członkami rodziny regulaminu korzystania z komputera/laptopa/ tabletu.
 • Należy kontrolować dziecko w czasie pracy przy komputerze/laptopie, zwrócić uwagę na to, w jaki sposób korzysta z Internetu, czy telefonu komórkowego.
 • Nie pozwalać na instalowanie gier pokazujących przemoc, drastycznych, promujących negatywne postawy.
 • Zainstalować w domowym komputerze/laptopie programy i systemy filtrujące zasoby Internetu – ograniczy to w dużym stopniu dostęp do treści niepożądanych.
 • Zachęcać dziecko do działania – programy edukacyjne nie tylko należy oglądać, warto je przeanalizować i „przerobić”.
 • Nie uciekać od trudnych rozmów, do znudzenia upominajcie dziecko i uzmysławiajcie mu zagrożenia wynikające z wpływu mediów.
 • Poświęcać dziecku jak najwięcej czasu i zainteresowania.

  Pamiętaj Rodzicu!

Procesów rozwoju techniki, w tym szczególnie technologii informacyjnej, nie da się zahamować i będzie ona zawsze atrakcyjna dla ludzi. Należy jednak korzystać z niej umiejętnie i rozsądnie. Człowiekowi dla równowagi i zdrowia psychicznego zawsze potrzebny będzie drugi człowiek, najlepiej w bezpośrednim kontakcie, a nie poprzez Internet, telewizję czy komórkę.