Menu Zamknij

Jak rozmawiać dzieckiem?

10 najważniejszych wskazówek dla rodziców na dobrą rozmowę z dzieckiem

 1. Znalezienie czasu na rozmowę
 • Wspólny posiłek
 • Wspólne spędzanie wolnego czasu
 • Odłożenie/przerwanie wykonywania codziennych na rzecz rozmowy z dzieckiem
 1. Zwracanie uwagi na komunikację pozawerbalną: dystans, postawa ciała, mimika, kontakt wzrokowy, gesty, sposób mówienia

 

 1. Cechy dobrej komunikacji werbalnej:
 • Krótko, zwięźle, na temat, konkretnie
 • Unikanie prawienia „kazań”
 • Komunikaty osobiste, ale bez zwrotów typu: „za moich czasów…”, „ja w twoim wieku…”
 • Bez porównywania dziecka do innych
 • Uzasadnianie swojego stanowiska, unikanie stwierdzeń typu: „Nie, bo nie”
 1. Aktywne słuchanie – słuchanie, aby usłyszeć dziecko, a nie tylko je słyszeć

 

 1. Zadawanie pytań otwartych:
 • Jak…?,
 • W jaki sposób…?,
 • Opowiedz, co było w szkole…?
 • Zadawanie pytań ≠ przesłuchanie
 • Unikanie pytań zamkniętych: „Czy…”
 1. Mówienie o swoich uczuciach i postawach w związku z zachowaniami dziecka:
 • „Martwi mnie…”
 • „Złości mnie…”
 • „Cieszę się, że …”
 • „Nie zgadzam się…”
 • „Oczekuję ….”
 1. Okazywanie zrozumienia dla problemu dziecka, niebagatelizowanie jego spraw; unikanie sformułowań:
 • „A co to za problem”,
 • „Nie przesadzaj”,
 • „Jakie też problemy mogą mieć osoby w twoim wieku”
 1. Stosowanie pochwał

Zastosowanie procedury konstruktywnej pochwały:

 • Opisz, co widzisz i co czujesz.
 • Podsumuj godne pochwały zachowanie dziecka słowami.

Dobra pochwała składa się z dwóch części:

 • Dorosły opisuje z uznaniem, co widzi lub czuje.
 • Dziecko – po wysłuchaniu opinii – potrafi samo się pochwalić.

Dobra pochwała ≠ okrzyki „Super”

 1. Empatia wobec dziecka – przyjęcie perspektywy dziecka, „wczucie się”, wejście w jego sytuację

 

 1. Wspólne z dzieckiem rozwiązanie problemu:
 • Szukanie różnych rozwiązań
 • Pytanie o pomysły dziecka na rozwiązanie problemu
 • Zawieranie umowy z dzieckiem
 • Konsekwencja i stanowcza postawa rodziców wobec zachowań dziecka

Zalecana literatura:

 1. Faber, E. Mazlish – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”