Menu Zamknij

Jak pobudzać rozwój zdolnego dziecka

Wskazówki dla rodziców

 1. W pracy nad rozwojem potencjału intelektualnego dziecka kierowanie się następującymi wskazówkami:
 • Zachęcaj dziecko do myślenia! Stwarzaj sytuacje i atmosferę stymulującą i sprzyjającą nauce. Wyszukuj zadania do rozwiązywania. Podsuwaj nowe i ciekawe pomysły.
 • Rozwijaj wewnętrzną motywację do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.
 • Wyrabiaj w dziecku zainteresowanie literaturą; żeby rozwijać swe umiejętności i poszerzać poglądy, dzieci muszą dużo czytać.
 • Wzmacniaj aktywność i samodzielność dziecka w nauce, a nie pasywność i bierność.
 • Przekazuj pozytywne komunikaty dotyczące wartości i znaczenia nauki.
 • Stosuj tzw. „konstruktywną krytykę”.
 • Chętnie udzielaj odpowiedzi na pytania i zachęcaj do stawiania kolejnych.
 • Pomagaj, wspieraj, ale nie wywieraj presji na swoje dziecko.
 • Dostarczaj pozytywnych wzorów i autorytetów. Ceń aktywność, pracowitość, wytrwałość.
 • Współpracuj z nauczycielem, bądź zaangażowanym rodzicem, który włącza się w proces nauczania.
 1. Pobudzanie dziecka do pracy nad pogłębieniem wiadomości z interesujących go przedmiotów i dziedzin nauki.
 2. Motywowanie do udziału w kołach zainteresowań i konkursach przedmiotach  oraz pomaganie mu w przygotowaniu się do nowych wyznawań.
 3. Poświęcanie dziecku dużo czasu, rozmawianie z nim i uczestniczenie w jego zainteresowaniach.
 4. Prezentowanie dziecku różnych, nowych, konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 5. Uczęszczanie z dzieckiem do kina, teatru dziecięcego, muzeum, na wystawy tematyczne i inne imprezy rozwijające dziecko.
 6. Korzystanie z gier planszowych, kart go grania i innych zabaw wymagających współdziałania i przestrzegania reguł w grze, aby posiadł umiejętność zdrowej rywalizacji, a także godzenia się z przegraną.
 7. Zachęcanie dziecka do czytelnictwa. Wspólne z nim pójście do biblioteki, pomoc w wyborze wartościowej książki, rozwijanie jego zainteresowań czytelniczych.
 8. Wykorzystanie komputera do zabaw i ćwiczeń rozwijanych dziecko.
 9. Rozważenie wspólnie z nauczycielami zastosowania wobec dziecka indywidualnego programu lub toku nauki.

Polecana literatura:

 • Monks, I. Ypenburg -„Jak rozpoznać uzdolnione dziecko. Poradnik dla rodziców”
 • Bates J. Munday S. -„Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane”
 • Lewis G. -„Jak wychować utalentowane dziecko?”
 • Partyka M. -„Zdolni, utalentowani, twórczy”
 • de Bono E. -„Naucz swoje dziecko myśleć”.