Harmonogram pracy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chełmży

na rok szkolny 2018/2019

I. Działalność całoroczna:

- badanie trudności szkolnych,
- badanie logopedyczne,
- badanie wzroku (piątek: godz. 8.00 - 11.30), słuchu (piątek: godz. 8.00 - 12.30),
- porady dla rodziców i nauczycieli,
- terapia,
- badanie trudności wychowawczych,
- badanie uczniów ubiegających się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- warsztaty dla nauczycieli i rodziców (wg wcześniej ustalonego harmonogramu).

1. wrzesień - końcowe badanie dzieci klas VI szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum i III klasy szkoły średniej w kierunku dysleksji.
2. wrzesień-październik
- badanie lateralizacji,
- badanie słuchu fonematycznego,
- dokonanie diagnozy szkół przez pedagogów szkolnych, dostarczanie odpisów arkuszy diagnostycznych do Poradni,
- przesiewowe badanie logopedyczne dzieci 5-6 letnich
3. styczeń - kwiecień
- diagnoza trudności szkolnych uczniów z klas pierwszych (od lutego),
4. kwiecień-maj
- badanie dojrzałości szkolnej z klas zerowych,
- badania dzieci klas I - III szkoły podst. (dotyczące promocji do następnej klasy),
5. czerwiec-sierpień
- badanie dojrzałości szkolnej,
- badanie przyspieszenia obowiązku szkolnego,
- przypadki interwencyjne,
6. do 15 czerwca przyjmowanie dokumentacji uczniów ubiegających się o nauczanie indywidualne i kształcenie specjalne,
7. sierpień-wrzesień
- kwalifikacja dzieci do zespołów korekcyjno-kompensacyjnych,
8. Badania w kierunku diagnozy dysleksji i dysortografii odbywają się przez cały rok. Wydawanie opinii do końca września roku poprzedzającego sprawdzian kompetencyjny i egzamin uczniów klas V szkół podstawowych i II gimnazjum.

" Całoroczny punkt konsultacyjny orientacji zawodowej dla nauczycieli, rodziców i uczniów,
wypożyczalnia pomocy do orientacji zawodowej: piątek godz. 9:40 - 11:40,

* Punkt konsultacyjny dla młodych nauczycieli - czwartki 13.00-17.00

* Konsultacje i terapie dla osób z problemami uzależnienia wtorek od godz. 15.00 do 18.00 (Chełmża).

* Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 0-801-112-102: wtorek, środa, czwartek od godz. 16.00 do 18.00.

* Spotkania terapeutów i logopedów 1 x w miesiącu na terenie Poradni.

 

Godziny przyjęć:

Chełmża

poniedziałek-7.30-18.00
       wtorek -7.30-18.00
         środa -7.30-18.00
     czwartek-7.30-18.00
         piątek-7.30-15.00

Dobrzejewice

poniedziałek-7.00-17.00
      wtorek -7.00-15.00
        środa -7.00-15.00
    czwartek-7.00-17.00
         piątek-7.00-15.30

Grębocin

poniedziałek-8.00-16.00
      wtorek 10.00-18.00
     środa -8.00-13.00
czwartek-8.00-12.00
    piątek-8.00-12.00

Zawieś Wielka

poniedziałek-8.00-12.30
      wtorek -10.00-18.00
         środa -8.30-12.00
     czwartek-8.00-13.00
         piątek-8.00-12.30

Mała Nieszawka

środa -9.00-14.00

 

 

Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży
na rok kalendarzowy 2019

09.01.2019r.                03.07.2019r.
23.01.2019r.                17.07.2019r.
06.02.2019r.                07.08.2019r.
20.02.2019r.                21.08.2019r.
06.03.2019r.                04.09.2019r.
20.03.2019r.                18.09.2019r.
03.04.2019r.                02.10.2019r.
17.04.2019r.                16.10.2019r.
08.05.2019r.                06.11.2019r.
22.05.2019r.                20.11.2019r.
05.06.2019r.                04.12.2019r.
29.06.2019r.                18.12.2019r.