1. "Dyskalkulia" - co to takiego... ?
"Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych,
mającym swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu,
które są bezpośrednim anatomiczno-fizjologicznym podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem;
jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych."

2. Seksualność naszych dzieci
"Liczba i różnorodność zachowań seksualnych u dzieci znacznie wzrasta w okresie przedszkolnym.
Wiąże się to z ich rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym.
Przejawianie aktywności seksualnej nie nastręcza dziecku problemów dopóty, dopóki nie pozna ono wynikających z niej ograniczeń."

3. W troscę o mowę dziecka
"Rodzice dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym często zastanawiają się czy ich dziecko mówi poprawnie,
czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy jest opóźniony.
Żeby to sprawdzić prześledźmy jakie są okresy kształtowania się mowy i w przypadku jakich nieprawidłowości udać się do specjalisty."

4. Dbajmy o słuch
"Warunkiem prawidłowego kształtowania się mowy jest sprawny słuch.
Najnowsze (2008r.) badania epidemiologiczne przeprowadzone na grupie 93 tys. dzieci w wieku 7-12 lat
podają zatrważającą statystykę - około 20% populacji dzieci i młodzieży w Polsce ma problemy ze słuchem.
Zespół specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie bije na alarm - w porównaniu do wcześniejszych testów – obserwuje się tendencję zwyżkową."

5. ADHD - co to właściwie znaczy?
"Rodzice dzieci z ADHD bardzo często spotkają się z takimi uwagami ze strony otoczenia.
Czują się bezradni i zagubieni, wątpią w swoje metody wychowawcze, zastanawiając się,
co zrobili „nie tak” i czy są dobrymi rodzicami, skoro ich dziecko sprawia tyle problemów."

6. Z wizytą u logopedy.
"Wiek przedszkolny to czas, w którym bardzo dynamicznie rozwija się mowa.
Maluch, przekraczając próg przedszkola zwykle posiada podstawowy zasób słownictwa pozwalający na swobodną komunikację z rówieśnikami, dorosłymi.
Jednak nie wszystkie dzieci z łatwością porozumiewają się, dla części z nich stanowi to duży problem.
Warto wówczas skorzystać z porady terapeuty mowy, by przeprowadzić badanie logopedyczne."

7. Ryzyko dysleksji .
"Dysleksja zazwyczaj jest rozpoznawana dopiero wtedy, gdy u dziecka zdolnego, inteligentnego pojawiają się niepowodzenia szkolne. Dzieci nie mające wady wzroku, ani słuchu popełniają błędy podczas przepisywania wyrazów, tekstu, mylą głoski, nie potrafią nauczyć sie czytać, pisać poprawnie."

       Skala ryzyka dysleksji - test .
       "Test dla dzieci sześcioletnich (również trochę młodszych i trochę starszych). Mogą go wykonać rodzice ze swoimi dziećmi, by dowiedzieć się, czy u dziecka występuje ryzyko dysleksji.
       Dokument w formacie pdf (do otwarcia niezbędne jest posiadanie programu adobe acrobat reader)"

8. Rozwój psychiczny dziecka.
"2 lata: znacząca równowaga, tendencja do robienia tego, co potrafi, większa sprawność motoryczna i językowa (wyraża sprawnie swoje pragnienia i nie jest już sfrustrowany, że nie wiedzą, o co mu chodzi), większa zdolność czekania i znoszenia niewygody"

9. "Dzieci RULES".
"Zanim stałam się szczęśliwą posiadaczką czterech kółek, regularnie korzystałam z dobrodziejstwa komunikacji miejskiej. Muszę przyznać, że podczas podróży tramwajem, w towarzystwie kilkunastu osób, a tym samym osobowości w różnym wieku, stanie i różnej płci, miałam okazję obserwować genialne sytuacje społeczne, które mogłyby stanowić przykłady zachowań ludzkich na kartach niejednego podręcznika psychologii."

11. "Dysgrafia".
"Dysgrafia jest trudnością w pisaniu odręcznym, dotyczącą reprodukcji znaków alfabetycznych i numerycznych. Istnieją różne rodzaje dysgrafii. W większości przypadków osoby z dysgrafią mają nieczytelne pismo a ich zapisy są niejednorodne pod względem kompozycji literowej."

12. "Biofeedback w logopedii".
"Logopedia to nauka interdyscyplinarna, wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, neurobiologii, lingwistyki, medycyny. Terapeuci mowy coraz częœciej sięgajš po nowatorskie, atrakcyjne i skuteczne metody pracy z pacjentami. Jednš z nich prezentujemy poniżej."