Zasady uczestnictwa w terapii metodą EEG-Biofeedback

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży.

 

Warunkiem zakwalifikowania do terapii jest dostarczenie wyniku badania EEG ( z opisem lekarza neurologa) oraz dokumentacji medycznej z poradni specjalistycznej, jeśli dziecko taką posiada.

Wskazania do podjęcia terapii:

·        zaburzenia procesu uczenia

·        nadpobudliwość psychoruchowa

·        stany lękowe, depresje

·        zaburzenia pamięci, koncentracji

·        stany przewlekłego stresu

·        trema

·        agresja, apatia, obniżony nastrój

1. Dziecko musi posiadać aktualną diagnozę psychologiczną z zaleceniem terapii Biofeedback.

2.Rodzice starający się o przyjęcie dziecka na zajęcia metodą Biofeedback muszą złożyć w sekretariacie Poradni:

·        pisemną zgodę lekarza neurologa z informację, że nie widzi przeciwskazań do treningu metodą EEG Biofeedback

·        wypełnioną kartę zgłoszenia

3.Rodzice dzieci zakwalifikowanych na zajęcia zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

4. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 6 roku życia pod warunkiem umiejętności współpracy w zakresie EEG Biofeedback o czym decyduje terapeuta.

5. Przed rozpoczęciem terapii terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicami  dziecka.

6. Treningi odbywają się raz w tygodniu.

7. Czas trwania poszczególnych treningów ustala się w zależności od problemu        i wieku pacjenta.

8. Dziecko powinno być wyspane, syte i wypoczęte co jest warunkiem skuteczności treningu.

9. We włosach nie może być metalowych spinek, ozdób, a w uszach kolczyków.

10. Na zajęcia należy przynosić wodę mineralną niegazowaną.

11. Telefon komórkowy należy wyłączyć i odłożyć.

12. Włosy i skóra głowy muszą być czyste.

13. Ze względów higienicznych, nie przeprowadza się treningów w przypadku widocznych objawów infekcji.

14. Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na terapii przed zajęciami.

15. Dwie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oznaczają zakończenie terapii.

16. O przyjęciu na zajęcia decydują terapeuci po analizie dokumentacji dostarczonej do sekretariatu Poradni.